Location Map

Jallianwala Bagh

Anandpur Sahib Fort

Rajmahal

Virasat-e-khalsa

Sri Takht Keshgarh Sahib

Bahia Fort

Bhagwathi Mandir

Gobindgarh Fort

Qila Mubarak

Summary for Historical Places & Tourist Spots